Glädjande besked- Avsiktsförklaring mellan SfMK och Malmö Stad på plats!

Den 3/6 tecknades avsiktsförklaring mellan SfMK och Malmö Stad som innebär ett samarbete kring finansiering av museet. Läs pressmeddelandet i sin helhet nedan.

Två möjliga platser för nytt konstmuseum utreds – avsiktsförklaring med Stiftelsen för Malmö konstmuseum klubbad

Planerna på ett nytt konstmuseum i Malmö går vidare. På onsdagen beslutade kommunstyrelsen att närmare undersöka två möjliga platser för en etablering, en i centrum och en i ett utvecklingsområde. En avsiktsförklaring med Stiftelsen för Malmö konstmuseum som innebär ett samarbete kring finansieringen av museet godkändes också.

Behovet av nya lokaler för Malmös stora konstsamling har varit känt länge och lett till ett flertal utredningar. Det har utmynnat i två förslag som ska studeras mer noggrant, bland annat ska man titta närmare på de ekonomiska konsekvenserna. Underlaget till inriktningsbeslutet som nu ska tas fram bygger på en tidigare utredning där tre möjliga placeringar föreslagits som plats för etablering av ett nytt konstmuseum. I den fortsatta planeringen är ett citynära läge eller ett utvecklingsområde aktuellt.

Finansieringen av ett nytt konstmuseum ska ske i samarbete med Stiftelsen för Malmö konstmuseum. Kommunstyrelsen godkände därför en avsiktsförklaring på onsdagens sammanträde. Stiftelsen har som mål att stödja förverkligandet, etableringen och driften av ett nytt konstmuseum samt försäkra en hälsosam museiverksamhet och fortlevnad av det.

Inriktningsbeslutet ska presenteras för kommunstyrelsen sommaren 2021.

– Ett nytt konstmuseum ger oss möjlighet att visa upp Malmös konstskatt för både Malmöbor och besökare, men det är en stor investering som kräver att vi överväger alla alternativ noggrant. Nu tar vi ett steg mot förverkligande tillsammans med Stiftelsen för Malmö konstmuseum, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Ett nytt konstmuseum skulle vara mycket värdefullt för Malmöborna och stadens besökare. Det gläder mig att möjligheten till placering i Rosengård ingår i den utredning som ska göras. Malmö har en stor konstskatt och jag önskar verkligen att Malmöborna och världen ska kunna ta del av den, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

– Att satsa på kultur är en avgörande förutsättning för Malmös fortsatt positiva utveckling. Ett nytt konstmuseum kommer att bli en glädjeinjektion för staden och få stora positiva effekter för hela regionen. Det är ett stort steg att kommunstyrelsen idag sagt ja till en avsiktsförklaring innebärande att ett nytt konstmuseum skall stå färdigt inom en 10-årsperiod och att vi tillsammans med staden kommer att medverka i förverkligandet. Detta är en stor dag för kulturen i Malmö, säger Joakim Ollén, ordförande i Stiftelsen för Malmö Konstmuseum.


Kontaktpersoner

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16

Frida Jansson, politisk sekreterare (L), 0704-15 28 28

Joakim Ollén, 0703-54 24 07

Pressmedelande på Mynewsdesk

Om samlingen

Se några verk ur Malmö Konstmuseums fantastiska samling.

Donera

Tycker ni också att det är fel att detta kulturarv står magasinerat? Ni kan vara med och bidra till att ett nytt och betydande Malmö Konstmuseum blir verklighet och bidra till dess drift.