I fokus

Om samlingen

Se några verk ur Malmö Konstmuseums fantastiska samling.

Donera

Tycker ni också att det är fel att detta kulturarv står magasinerat? Ni kan vara med och bidra till att ett nytt och betydande Malmö Konstmuseum blir verklighet och bidra till dess drift.