Om stiftelsen

Idag står en stor del av den konstsamling som tillhör Malmö Konstmuseum magasinerad, osedd för allmänheten. Detta tycker vi i Stiftelsen för Malmö Konstmuseum är beklagligt och verkar därför som komplement och stöd till Malmö Stad som beslutar i frågan kring ett nytt utökat Malmö Konstmuseum.
Vi vill möjliggöra ett förverkligande av ett nytt och betydande Malmö Konstmuseum och göra hela dess konstsamling tillgänglig för alla. Därigenom stärka varumärket Malmö och öka intresset för konsten i samhället. För att åstadkomma detta jobbar vi för att belysa frågan och ackumulera kapital från donationer från näringslivet och privatpersoner som också anser att frågan är viktig.

Programförklaring

Stiftelsen för Malmö Konstmuseum: 
Består av: Styrelse samt konsulter och individer som alla arbetar pro bono
Idag finns: 40 000 konstverk förvarat i magasin
Vi vill verka för: Nytt substantiellt Konstmuseum i Malmö: + 10 000 kvm

Vårt ändamål

Stiftelsen har till ändamål att stödja förverkligandet och etableringen av ett nytt konstmuseum lokaliserat i Malmö samt vidare drift därav med syftet att tillförsäkra en hälsosam museiverksamhet och fortlevnad för konstmuseet samt att främja ett aktivt nyttjande av konstmuseet för invånarna i Malmö samt andra nationella och internationella besökare.

 

 

montains

I årtionden har Malmö Stad haft diskussioner om ett nytt konstmuseum

Olika förslag har lagts fram, men drömmen har aldrig realiserats. I juli 2018 registrerades Stiftelsen för Malmö konstmuseum och sedan dess har strävan efter ett nytt konstmuseum vuxit sig större. Läs mer om stiftelsens historia här.

a

Tillsammans gör vi det möjligt

Det är tack vare bidrag från våra donatorer och samarbetspartners som stiftelsen kan fortsätta arbeta för att sprida konsten i samhället. Vi är därför stolta över att presentera personerna och företagen som möjliggör för stiftelsens fortsatta arbete.

w

Ta del av årsstämmor och stiftelsens stadgar

För att på bästa sätt arbeta för att uppnå stiftelsens syfte har det varit viktigt att skapa en bredd inom kunskap, kompetens och relevant erfarenhet inom organisationens styrelse. Läs mer om stiftelsens organisationsstruktur och stadgar här.

d

En omfattande del av samlingen står magasinerad

Malmö Konstmuseums samling är en av Sveriges största konstsamlingar - modernt, klassiskt, ryskt och samtida. Se några verk ur Malmö Konstmuseums fantastiska samling.