Glädjande besked- Avsiktsförklaring mellan SfMK och Malmö Stad på plats!

Image
Test

Den 3/6 2021 tecknades avsiktsförklaring mellan SfMK och Malmö Stad som innebär ett samarbete kring finansiering av museet. Läs pressmeddelandet i sin helhet nedan.

Två möjliga platser för nytt konstmuseum utreds – avsiktsförklaring med Stiftelsen för Malmö konstmuseum klubbad

Planerna på ett nytt konstmuseum i Malmö går vidare. På onsdagen beslutade kommunstyrelsen att närmare undersöka två möjliga platser för en etablering, en i centrum och en i ett utvecklingsområde. En avsiktsförklaring med Stiftelsen för Malmö konstmuseum som innebär ett samarbete kring finansieringen av museet godkändes också.

Behovet av nya lokaler för Malmös stora konstsamling har varit känt länge och lett till ett flertal utredningar. Det har utmynnat i två förslag som ska studeras mer noggrant, bland annat ska man titta närmare på de ekonomiska konsekvenserna. Underlaget till inriktningsbeslutet som nu ska tas fram bygger på en tidigare utredning där tre möjliga placeringar föreslagits som plats för etablering av ett nytt konstmuseum. I den fortsatta planeringen är ett citynära läge eller ett utvecklingsområde aktuellt.

Finansieringen av ett nytt konstmuseum ska ske i samarbete med Stiftelsen för Malmö konstmuseum. Kommunstyrelsen godkände därför en avsiktsförklaring på onsdagens sammanträde. Stiftelsen har som mål att stödja förverkligandet, etableringen och driften av ett nytt konstmuseum samt försäkra en hälsosam museiverksamhet och fortlevnad av det.