Malmö Konstmuseum - Samlingen/”The Collection”

Image
malmo-konstmuseum-samlingen-the-collection

År 2021 presenterade Malmö Konstmuseum en ny utställning - Samlingen, i syfte att ge ljus åt den fantastiska och omfattande konstsamling som förvaltas av Malmö Konstmuseum. I samband med utställningen publicerades en bok om samlingen, med samma kronologiska följd och utformning som den utställning museet hade för tidpunkten. 

Med boken lever både utställningen och konstsamlingen vidare, när den inte finns att skåda för offentligheten. På så vis blir Malmö Konstmuseum - Samlingen/”The Collection” en skildring av vad Stiftelsen för Malmö Konstmuseum vill förvalta och visa upp i sin vision om ett nytt konstmuseum i Malmö. Konstsamlingen, som idag är en av Nordens största, består av över 40 000 objekt och i boken presenteras en bråkdel av denna omfattande samling. 

I boken får läsaren följa konst, konsthantverk, design och historier från 1500-talet till tidigt 2000-tal, som tillsammans belyser nya historiska perspektiv. Genom ett ökat inkluderande, presenterar boken den mångfald och bredd som finns representerad i samlingen. Bland annat lyfts flera verk av kvinnliga konstnärer fram. 

I både boken och utställningen visas samlingen upp på ett nytt sätt och lyfter behovet av att ständigt omvärdera och utforska nya sätt att skildra samlingen.