Stiftelsen för Malmö Konstmuseum i strategiskt samarbete med Malmö Stad

Image
morgondagens konstmuseum pressrelease

Stiftelsen för Malmö Konstmuseum är glada över att tillkännage ett strategiskt samarbete med Malmö Stad och Malmö Konstmuseum och projektet ”Mitt nya museum?”. Stiftelsen ser fram emot att, fram till årsskiftet, vara engagerade i de processer, möten och samtal som löpande kommer att äga rum i en designerad lokal på gågatan. För mer information se nedan pressrelease. 

 

Pressrelease, Malmö Stad, 12 september 2023

Konstmuseet flyttar in på gågatan för att utforska framtidens museum

Den 22 september öppnar Malmö Konstmuseum en tillfällig plats på gågatan i Malmö för att undersöka vad framtidens konstmuseum kan vara. Tillsammans med arkitekterna Sandi Hilal och Marie Kraft bjuds Malmöbor och många fler in för att dela tankar om morgondagens konstmuseum.

Utvecklingsprojektet Mitt nya museum?  tar sig an konstmuseets framtida roll i Malmö. Med start på gallerihelgen tar projektet över en affärslokal i centrala Malmö för att komma stadens invånare och besökare närmare och skapa ett rum för nya möten och samtal. En plats i staden för workshops, stadsutforskning, samtal och mycket mer, för att på olika sätt utforska hur ett framtida konstmuseum i Malmö skulle kunna vara.

– I dag finns stora delar av Malmöbornas konstsamling i magasin och bara väntar på att upplevas. Mitt nya museum? blir en plats för spännande experiment och nya grepp för att sätta ljus på frågan om ett nytt konstmuseum i Malmö. Vi vill skapa ett sammanhang här på Södergatan som ingen tidigare sett och som sätter fokus på framtiden, säger Kirse Junge-Stevnsborg, chef för Malmö Konstmuseum

Frågan om ett nytt konstmuseum i Malmö har varit aktuell länge och konstmuseet kan idag bara visa cirka 2% av sin samling på runt 40 000 verk. Frågor som ”När blir det egentligen ett nytt konstmuseum?” och ”Var kommer det nya konstmuseet att ligga?” är några av de vanligaste. Men det finns många fler intressanta frågor; om konstnärligt innehåll, deltagande, demokrati, lärande, kulturarv och konstens och kulturens betydelse för en stad och dess utveckling. Med Mitt nya museum?  söker konstmuseet samarbeten inom kultur, näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi för ny kunskap och nya perspektiv.

– Mitt nya museum? är en plats där vi verkligen vill öppna upp konstmuseet och genom samarbetet med Kraft/Hilal ser vi möjligheter att aktivera Malmös konstsamling på nya och oprövade sätt. Det är inte meningen att vi ska slå upp portarna till något helt färdigt på gallerihelgen, tvärtom så vill vi bjuda in till en process som är formbar och öppen, och som vi kommer att dokumentera och lära oss av, berättar Linda Holster, producent för Mitt nya museum?

Marie Kraft & Sandi Hilal  
Under våren skickade Malmö Konstmuseum ut ett Open Call för en samarbetspart till Mitt nya museum?. Bland nästan 90 sökande aktörer valdes den erfarna arkitektduon Marie Kraft och Sandi Hilal ut. Duon vill undersöka hur ett museum skulle kunna utvecklas genom att sätta samlingar och verksamheter i direkt kontakt med samhället och dess invånare. De vill experimentera med hur museet å ena sidan kan vara en plats för värdskap, som förvaltar och tar hand om konst, kultur och människor samtidigt som det är flexibelt, utåtriktat och rörligt.

Kraft och Hilal kommer att leda arbetet från lokalen på Södergatan, men kommer också att inkludera en stor skara konst- och kulturutövare, forskare, politiker och medborgare, med studenter från kandidatprogrammen i Byggd miljö på Urbana studier (Malmö Universitet) som en kärngrupp. Lokalen kommer att inredas och organiseras progressivt under projektets gång. Varje programpunkt kommer att lämna ett spår i lokalen som del i ett nytt interaktivt arkiv. Stadsrummet kommer också att utforskas genom tematiska vandringar.  

En plats mitt i staden
Gallerihelgsfredagen 22/9 kl 18-22 öppnar Mitt nya museum? på Södergatan 28. Kom och möt Marie Kraft och Kirse Junge-Stevnsborg klockan 19.00 i ett samtal om vad ett nytt konstmuseum kan vara.

Fram till årsskiftet så kommer platsen vara öppen för många av konstmuseets pågående processer, spännande program, möten och samtal. Lokalen kommer också att vara en plats för en stor grupp studenter som kommer att arbeta utforskande tillsammans med Kraft och Hilal. Program och händelser publiceras löpande på Malmö Konstmuseums hemsida och i sociala medier.

Mitt nya museum? Är också kopplat till Malmö in the making där frågan om hur museet speglar stadens identitet lyfts. 29 september presenterar vi ett samtal med Marie Kraft och några av konstnärerna och arkitekterna som arbetar med Power of Places, inom ramen för Malmö in the making.

Projektet Mitt nya museum? görs med stöd av Stiftelsen för Malmö Konstmuseum och Region Skåne.